Virtuelni CNS

Welcome to the world of brain!


You are not connected. Please login or register

Organizacija bele mase kičmene moždine

Go down  Message [Page 1 of 1]

1Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Organizacija bele mase kičmene moždine on Tue Apr 17, 2018 11:27 am

Admin


Admin
Poštovane kolege,
Ovo Vam je prva tema za školsku 2017/18.
Što Vas više učestvuje u diskusiji tim bolje.
Pozdrav
Prof. Filipović

View user profile http://virtuelnicns.forumotion.com

2Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Tue Apr 17, 2018 7:05 pm

Najvecim delom belu masu grade grupacije mijeliziranih vlakana. Podeljena je u tri snopa ili vrpce (prednji, spoljasnji, zadnji) i okruzuje sivu masu kicmene mozdine. Sadrzi, kao i svi ostali delovi cns-a odredjene puteve. Prednji ili funiculus anterior se nalazi izmedju fissurae mediana anterior, koja je unutra i sulcus-a anterolateralis-a koji je ogranicava sa spoljasnje strane. Tacnije, nalazi se unutra od prednjeg stuba sive mase i pocetnog dela prednjeg korena. Desni i levi prednji snop povezani su preko commisurae alba anterior.

View user profile

3Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Tue Apr 17, 2018 8:32 pm

Spoljašnji snop (funiculus lateralis) na površini odgovara spoljašnjoj strani KM, koja se prostire od prednjeg do zadnjeg spoljašnjeg žleba, napred se pruža do prednjih, pozadi do zadnjih stubova sive mase i odgovarajućih korenova kičmenih živaca.

View user profile

4Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Wed Apr 18, 2018 3:35 pm

Bela masa obe polovine kicmene mozdine je organizovana u tri snopa, a to su prednji, zadnji i spoljasnji. Funiculus anterior spolja ogranicava sulcus anterolateralis, a unutra fissura mediana anterior. Desni i levi prednji snop spojeni su uzanom trakom bele mase-commissura alba anterior. Funiculus lateralis odgovara spoljasnjoj povrsini kicmene mozdine i prostire se od sulcus anterolateralis do sulcus posterolateralis i deli se na funiculus anterolateralis i funiculus posterolateralis. Funiculus posterior je spolja ogranicen sulcus posterolateralisom, a unutra sulcus medianus posteriorom. Bela masa okruzuje sivu masu i njena debljina je razlicita u razlicitim delovima. Nju cine asocijacioni, komisuralni i projekcioni putevi.

View user profile

5Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Organizacija bele mase kičmene moždine on Thu Apr 19, 2018 10:47 am

Admin


Admin
Kolege,
Plašim se da ste površno ušli u problem. Možda bi bilo dobro da dopunite odgovore putevima koji prolaze kroz belu masu.
Pozdrav
Prof. Filipović

View user profile http://virtuelnicns.forumotion.com

6Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Fri Apr 20, 2018 12:36 pm

Kroz funiculus anterior bele mase prolazi vise puteva, i to uglavnom motornih- tractus corticospinalis anterior, tractus vestibulospinalis, fasciculus longitudinalis medialis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis medialis i jedan senzitivni- tractus spinothalamicus anterior.
Funiculus posterior ispunjavaju dva ushodna puta- fasciculus gracilis-Golli, fasciculus cuneatus-Burdachi. Fasciculus Gracilis se pruza citavom duzinom kicmene mozdine, dok je fasciculus cuneatus kraci i polazi od sestog grudnog segmenta.

View user profile

7Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Sun Apr 22, 2018 1:01 pm

Jedna od osnovnih karakteristika CNS-a jesu njegovi putevi koji osvaruju jedan kompleksan vid komunikacije što sve elemente i strukture CNS-a pretvara u neodvojivu cjelinu.Sada možemo reći da u kičmenoj moždini ovi putevi čine jednu posebnu strukturu,a to je bijela masa.Bijelu masu čine tri vrste puteva,a to su: 1.asocijacioni 2.komisuralni 3.projekcioni.Kada govorimo o bijeloj masi,ne možemo ne spomenuti i njene snopove o kojima su kolege govorile u prethodnim objašnjenjima.Samo ćemo ih još jednom nabrojati : 1.funiculus anterior 2.funiculus posterior 3.funiculus lateralis.U sklopu ovih snopova različiti putevi u bijeloj masi su naravno i različito raspoređeni.Projekcioni putevi koji znatno duži,smješteni su površnije prema  kičmenoj moždni,a komisuralni i asocijacioni putevi su smješteni dublje,oko sive mase kičmene moždine.Asocijacioni putevi su značajni zbog toga što povezuju sivu masu kičmene moždine i formiraju intersegmentalne i intrasegmentalne puteve.Kako se nalaze u sva tri snopa bijele mase,tako i grade zasebne snopiće (fasciculus anterior,posterior et lateralis).Preko komisuralnih puteva se uspostavlja komunikacija suprotnih,bočnih segmenata kičmene moždine.Kao što su kolege već objasnile,kroz snopove bijele mase kičmene moždine prolaze različiti putevi,kako motorni (eferentni) tako i senzitivni (aferentni).Pošto je koleginica prethodno objasnila funiculus anterior i posterior,ja ću napisati nešto o prednje-spoljašnjem snopu i zadnje-spoljašnjem snopu.Funiculus anterolateralis se nalazi spolja i naprijed u odnosu na prednji stub sive mase.Putevi ovoga snopa su: tractus spinothalamicus lateralis,tractus spinocerebellaris anterior,tractus spinoreticularis,tractus spinotectalis i tractus spinoolivaris),kao i vlakna radix anterior n. spinalis.Funiculus posterolateralis se nalazi spolja u odnosu na središnji dio sive mase i zadnjeg stuba sive mase.Putevi ovoga snopa su: tractus corticospinalis  lateralis-pyramidalis,tractus spinocerebellaris posterior,tractus rubrospinalis,tractus reticulospinalis lateralis.Nakon ovih osnovnih informacija bih htio reći i neke veoma zanimljive podatke o bijeloj masi i njenom značaju.Prije svega,bitno je naglasiti da je mijelin koji je osnovni element bijele mase bio jedna velika misterija za naučnike.On je naime jedan vid izolatora za nervne impulse,koji ne samo što ubrzava putanju tog impulsa,nego i spriječava tzv. "rasipanje" tog impulsa,slično kao da uporedimo električne kablove i izolacione namotaje oko njih.On se nalazi duž aksona,ali ne svih,tj. na pojedinim mjestima je izostavljen.Savremenim istraživanjima je dokazano da je ubrzanje impulsa zahvaljujući mijelinu povećano za stotinu puta.Mijelin nije samo obični izolator,on mje mnogo više od toga.Zanimljivo je da on utiče na nivo inteligencije.Pođimo samo od činjenice da se mi rađamo sa malom količinom mijelina ili ga uopšte nemamo.On se nagomilava sa razvojem mozga,odnosno zavisno o tome koliko koristimo naš mozak.Put razvoja je od nazad ka naprijed,tj. prema čeonom dijelu koji mijelin popunjava tek oko 25. godine života ili kasnije.Naime,čeoni dijelovi su odgovorni za rasuđivanje,planiranje i složenije razmišljanje.Ovo objašnjava i razloge sporijeg učenja kod djece ili npr. određen stepen nezrelosti kod adolescenata i njihove nedovoljne sposobnosti racionalnog i zrelog rasuđivanja.Brzina prenosa impulsa kroz već navedene puteve bijele mase je jednako važna za pravilan rad mozga i zbog toga se ova tema može vezati i za mentalne poremećaje. Very Happy Very Happy

View user profile

8Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Mon Apr 23, 2018 2:43 pm

Belu masu kicmene mozdine sacinjavaju nervni produzeci sadrzani u kicmenoj mozdini. Podeljena je na 3 snopa:
1.FUNICULUS ANTERIOR-nalazi se izmedju prednje sredisnje pukotine koja se nalazi unutra i prednjebocnog zleba i prednjeg stuba sive mase koji su spolja. Kroz prednji snop prolaze sledeci putevi: tractus corticospinalis anterior, trctus vestibulospinalis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis medialis, fasciculus longitudinalis medialis, tractus spinothalamicus anterior.
2.FUNICULUS LATERALIS-nalazi se izmedju prednjespoljasnjeg zleba i prednjeg stuba sive mase koji su napred i zadnjespoljasnjeg zleba i zadnjeg stuba sive mase koji su pozadi.Ovaj snop je podeljen na: funiculus ventrolateralis et dorsolateralis. Kroz prednjespoljasnji snop prolaze: tractus spinothalamicus lateralis, tractus spinocerebellaris anterior, tractus spinoolivaris, tractus spinoreticularis, tractus spinotectalis. Kroz zadnjespoljasnji snop prolaze: tractus corticospinalis lateralis, tractus spinocerebellaris posterior, tractus rubrospinalis,tractus reticulospinalis lateralis.
3.FUNICULUS POSTERIOR-nalazi se izmedju zadnjeg sredisnjeg zleba i zadnje uzduzne pregrade koji su unutra i zadnjespoljasnji zleb i zadnji stub sive mase koji su spolja. Kroz zadnji snop prolaze: fasciculus gracillis(pruza se citavom duzinom zadnjeg snopa) i fasciculus cuneatus(pruza se od T6 segmenta kicmene mozdine).

View user profile

9Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Tue Apr 24, 2018 10:27 pm

Bela masa kicmene mozdine je podeljenja u tri snopa bele mase funiculus anterior, lateralis et posterior. Na povrsini kicmene mozdine granicu prednjeg snopa oznacava fussura mediana anterior a spolja sulcus anterolateralis. Belu masu kicmene mozdine cine putevi centralnog nervnog sistema,asocijacioni, komisuralni i projekcioni. U svin snopovima bele mase dugi projekcioni putevi su rasporedjeni prema povrsini kicmene mozdine dok su kratki komisuralni i asocijacioni oko sive mase.
Asocijacioni putevi kicmene mozdine povezuju sivu masu na istoj strani kicmene mozdine i obrazuju intra i intersegmentalne puteve i nalaze se u sva tri snopa(fasciculus proprius anterius, lateralis et posterior). Komisuralna vlakna povezuju kontralateralne segmente kicmene mozdine.
Kroz prednji snop prolaze:
*tractus corticospinalis anterior
*tractus vestibulospinalis medialis
*tractus tectospinalis
*tractus pontoreticulospinalis
*fasciculus longitudinalis medialis
*tractus spinothalamicus anterior
Kroz prednjespoljasnji snop prolaze:
*tracthus spinothalamicus lateralis
*tractus spinocerebrallis anterior
*tractus spinoolivarius
*tractus spinotectalis
Kroz zadnjespolkasnji snop prolaze:
*tractus corticospinalis lateralis
*tractus spinocerebellaris posterior
*tractus rubrospinalis
*tractus bulboreticulospinalis
Kroz zadnji snop prolaze:
*fasciculus gracilis, koji je unutra i
*fasciculus cuneatus, koji je spolja.
Kicmenu mozdinu vaskularizuju a.spinalis anterior et a.spinalis posterior, grane a.vertebralis, bocne grane a.cervicalis profunda, aa.inetrcostales postriores, a.iliolumbalis, aa.lumbales et aa.sacrales lateralis.

View user profile

10Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Wed Apr 25, 2018 5:31 pm

Bela masa predstavlja spoljašnji deo i rogovima sive mase je izdeljena na tri parne trake:
1.prednju (funiculus anterior)
2.bočnu (funiculus lateralis)-deli se na funiculus anterolateralis i funiculus posterolateralis
3.zadnju (funiculus posterior)
U svim snopovima bele mase dugi projekcioni putevi su rasporedjeni upolje, prema povrsini kicmene mozdine dok su kratki putevi,komisuralni i asocijacioni smesteni dublje ,neposredno oko sive mase.
Kroz funiculus anterior prolaze sledeci putevi:
-tractus corticospinalis anterior, tractus vestibulospinalis medialis, tractus tectospinalis, tractus pontoreticulospinalis, fasciculus longitudinalis medialis, tractus spinothalamicus anterior
Kroz funiculus anterolateralis prolaze sledeci putevi:
-tracthus spinothalamicus lateralis, tractus spinocerebrallis anterior, tractus spinoolivarius, tractus spinotectalis
Kroz funiculus posterolateralis prolaze sledeci putevi:
-tractus corticospinalis lateralis, tractus spinocerebellaris posterior, tractus rubrospinalis, tractus bulboreticulospinalis
Kroz funiculus posterior prolaze sledeci putevi:
-fasciculus gracilis(nalazi se unutra) i fasciculus cuneatus(nalazi se spolja).

View user profile

11Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Wed Apr 25, 2018 11:22 pm

Bela masa kicmene mozdine podeljena je u tri snopa:
1. prednji (funiculus anterior)
2. spoljasnji (funiculus lateralis)
3. zadnji (funiculus posterior)
Belu masu kicmene mozdine cine putevi centralnog nervnog sistema. Asocijacioni putevi povezuju sivu masu na istoj strani kicmene mozdine i nalaze se u sva tri snopa. Komisuralni putevi su zapravo grupe vlakana koje povezuju kolateralne strane pojedinih segmenata. Dugi projekcioni putevi rasporedjeni su prema povrsini kicmene mozdine, dok su ostali (komisuralni i asocijacioni) smesteni oko sive mase.
Kroz prednji snop (funiculus anterior) prolaze:
- tractus corticospinalis anterior
- tractus vestibulospinalis
- fasciculus longitudinalis medialis
- tractus tectospinalis
- tractus reticulospinalis medialis
- tractus spinothalamicus anterior- senzitivni put
Kroz prednji spoljasnji snop (funiculus anterolateralis) prolaze:
- tractus spinothalamicus lateralis
- tractus spinocerebellaris anterior
- tractus spinoreticularis
- tractus spinotectalis
- tractus spinoolivaris
Kroz zadnji deo spoljasnjeg snopa (funiculus posterolateralis) prolaze:
- tractus corticospinalis lateralis
- tractus spinocerebellaris posterior
- tractus rubrospinalis
- tractus reticulospinalis lateralis
Zadnji snop (funiculus posterior) ispunjavaju:
- fasciculus gracilis-pruza se citavom duzinom kicmene mozdine
- fasciculus cuneatus - polazi od sestog grudnog segmenta.

View user profile

12Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Thu Apr 26, 2018 3:26 am

Belu masu kicmene mozdine cine nervni produzeci.
Bela masa kicmene mozdine je podeljena na tri uzduzna spona, prednji, bocni I zadnji spon
Kroz prednji spon kicmene mozdine prolaze:
Tractus corticospinalis anterior
Tractus vesibulosinalis
Tractus tectospinalis
Fibre reticulospinales
Fasciculus longitudinalis medialis
Tractus spinothalamicus anterior


Kroz prednje spoljasni spon prolaze:
Tractus spinothalamicus lateralis
Tractus spinoolivaris
Tractus spinoreticularis
Tractus spinotectalisKroz zadnje spoljasni spon prolaze:
Tractus corticospinalis lateralis
Tractus spinocelleberalis posterior
Tractus rubrospinalis
Tractus reticulospinalis lateralis
Kroz prednje spoljasni spon prolaze:
Tractus spinothalamicus lateralis
Tractus spinoolivaris
Tractus spinoreticularis
Tractus spinotectalis
Kroz zadnje spoljasni spon prolaze:
Tractus corticospinalis lateralis
Tractus spinocerebellaris posterior
Tractus rubrospinalis
Tractus reticulospinalis lateralisSent from Topic'it App

View user profile

13Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Sat Apr 28, 2018 6:30 pm

Belu masu kicmene mozdine grade mijelinski aksoni. U kicmenoj mozdini lokalizovana je spolja od sive mase.Ona je podeljena u tri vrpce:
1)Funiculus anterior-ona se pruza od fissurae medianae anterior do prednjeg roga sive mase.Kroz funiculus anterior prolaze nishodni putevi kao sto su : tractus corticospinalis anterior,fasciculus longitudinalis medialis,tractus tectospinalis,tractus vestibulospinalis i deo tractusa pontoreticulospinalis-a.
2) Funiculus lateralis se sa stoji od:funiculusa anterolateralisa i funiculusa posterolateralisa.
-Funiculus anterolateralis-nalazi se oko ventralnog i lateralnog dela prednjeg roga.Kroz njega prolaze vlakna prednjeg roga koja formiraju radix anterior nervi spinalis.U ovom funikulusu se nalaze putevi ushodnog tipa,kao sto su: Tractus spinothalamicus,Tractus spinotectalis,Tractus spinoolivaris,Tractus spinocerebellaris anterior.
-Funiculus posterolateralis-lezi u nivou zonae intermediae i zadnjih rogova kicmene mozdine.Njega grade ushodni putevi kao sto je tractus spinocerebellaris posterior i nishodni putevi kao sto su: Tractus corticospinalis lateralis,tractus bulboreticulospinalis i tractus rubro spinalis.

3)Funiculus posterior- lezi izmedju zadnjeg roga i septum medianum posteriusa.Njega cine dva ushodna puta fasciculus gracilis i fasciculus cuneatus.

View user profile

14Organizacija bele mase kičmene moždine Empty Re: Organizacija bele mase kičmene moždine on Sun May 06, 2018 12:18 pm

Admin


Admin
Sada je dobro, mnogo bolje nego što je bilo.

View user profile http://virtuelnicns.forumotion.com

Sponsored content


Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum